Archive for September, 2017

 

Ranking po?yczek pozabankowych 2017

Sep 06, 2017 in Uncategorized

W najnowszym rankingu po?yczek ecasa.pl, Askredyt.pl poszybowa? na pierwsze miejsce, zostawiaj?c w tyle rywali. W porównaniu brano pod uwag?, du?? akceptowalno?? wniosków, zach?caj?ce promocje dodatkowo kwot? po?yczki.

AS Kredyt to nowa firma na rynku po?yczek ratalnych online. Udziela po?yczk? od 800 do 15000 z? na okres nawet 36 miesi?cy pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

  • uko?czone 18 lat
  • posiadanie polskiego dowodu osobistego, numeru telefonu komórkowego i konta w polskim banku
  • Posiadanie dochodów z tytu?u umowy o prac?, umowy o dzie?o b?d? umowy zlecenia, emerytury czy renty inwalidzkiej, a tak?e wynagrodzenia uzyskiwanego z dzia?alno?ci gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
  • AS Kredyt opinie http://ecasa.pl/pozyczki-pozabankowe-ranking/?id=83

AS Kredyt cechuje si? spor? dost?pno?ci? i wysok? przyznawalno?ci?, nawet dla osób bez historii kredytowej. O pomoc finansow? mo?na aplikowa? z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – wystarczy dost?p do internetu!